Blekingegatan 24 118 56 Stockholm Tfn 08-442 17 00 fax 08-640 06 71
mail@sodergruppen.se
Förstasidan Projektgalleri Medarbetare
<< Tillbaka


Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Åke E:son Lindman

Riksbyhöjden

Bromma, Stockholm
1995 – 1999


Kvarteret har hämtat sin inspiration från
den närbelägna stadsdelen Norra Ängby, en
trädgårdsstad uppförd av bland annat SMÅA
genom självbyggeri på 1930-talet. De tydligt
avgränsade torgen, gaturummen, förgårdarna
och enkla byggnadskroppar har också varit
viktiga utgångspunkter vid gestaltningen. Här
finns 56 bostäder i en variation av hustyper –
friliggande småhus, olika typer av radhus och
några små flerbostadshus. Allt tillsammans
något som ofta präglar en trädgårdsstad.
Småhusen har stommar och fasader i trä.
De våningshöga ytterväggselementen – ett
element per sida – levererades ekofiberisolerade,
målade och med insatta fönster. Med
den liggande panelen kunde vi undvika en
synlig elementskarv. Även bjälklag och yttertak
är förtillverkade element.
Flerbostadshusens ytterväggar är prefabricerade
våningshöga storelement med
lättklinker som putsbärare.
Invändigt har flera boende nyttjat möjligheten
till självbyggeri.
Husens detaljer är knappa med till exempel
läkttunna omfattningar medan mark och
markutrustning är robust och mångfacetterad.
Kvarteret nominerades till SAR´s bostadspris
1999 och erhöll Stiftelsen Ekkronans
boendepris 2001.

Ansvarig arkitekt: Hans Bäckström
Handläggare: Lars Bastmark
Beställare: SMÅA AB